Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
27.2.2015

Mikä ihmeen NOPO? – tukea siirtymiseen peruskoulusta toiselle asteelle

MARJA HEIKKINEN: Hyppy peruskoulusta toiselle asteelle ei ole kaikille helppo. Ystävillä tuntuu olevan selvät sävelet tulevaisuuden suhteen ja itse on aivan hukassa, mitä opinnoilta tai ylipäätään elämältä haluaa. Arvosanat eivät ehkä riitä kouluun, jonne toivoisi pääsevänsä tai vaihtoehtoja on vain yksinkertaisesti liikaa. Entäpä jos joutuu alalle, jossa ei viihdykään?

Helsinkiläisiä 16–29-vuotiaita nuoria, jotka olivat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, oli vuoden 2012 lopussa 8 898 eli 7 prosenttia koko ikäluokasta. Tämä luku elää vuosittain ja nuorten tilannetta pyritään parantamaan jatkuvasti erilaisten tukitoimien avulla.

Lokakuussa käynnistyneessä pilotti-hankkeessa Stadin ammattiopistosta käsin työskentelevät nivelvaiheen opinto-ohjaajat, nopot, antavat tehostettua ohjaustukea sitä tarvitseville nuorille. Työskentely on aloitettu projektiin ohjautuneiden ysiluokkalaisten kanssa. Nopon toiminta on perusopetuksen oppilaan ohjausta täydentävää lisäpalvelua, jolla tuetaan oppilasta oman koulupolun löytämisessä ja toisen asteen opintojen aloittamisessa. Hanke on käynnistetty perusopetuslinjan ja nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan yhteistyönä.

Toiminnan tavoitteena on pitkäkestoinen ja intensiivinen tuki nuorelle, joka tarvitsee lisätukea valintojen pohtimisessa tai joka on vaarassa jäädä koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Nuorten moninaiset elämäntilanteet näkyvät eri tavoin koulunkäynnissä. Nopoille nuoret ohjautuvat koulun oman oppilashuoltohenkilöstön kautta. Yhteyshenkilönä toimii oman koulun opinto-ohjaaja, jolla on edelleen päävastuu oppilaidensa ohjauksesta. Lähtökohtana työskentelylle on nuoren suostumus yhteistyöhön. Työtapoina ovat yksilö- ja pienryhmäohjaus, työparityöskentely sekä verkostotyö.

Nopon työpäivä ei ole tavanomainen. Aamu saattaa alkaa vierailukäynnillä oppilasta kiinnostavaan oppilaitokseen. Tutustumiskäynnin jälkeen nopo mahdollisesti tapaa seuraavan oppilaan ja hänen vanhempansa. Iltapäivällä on ehkäpä aikaa kirjoitella sähköposteja tai suunnitella nuorten tapahtumia. Esimerkkinä mainittakoon Vuosaaressa maahanmuuttajaperheille suunnattu yhteishaku-info. Kallahden nuorisotalolla 11.–12.2.2015 järjestetyssä infossa oli mahdollista keskustella erilaisista koulutusvaihtoehdoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yhteishakuun liittyviä kysymyksiä ratkottiin perinpohjaisesti. Paikalla käyneet antoivat kiitosta henkilökohtaisesta ohjauksesta ja siitä, että nopolla oli oikeasti aikaa auttaa ja paneutua heitä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Nivelvaiheen hanke on vasta alkumetreillä, mutta se on saanut lyhyeen ikäänsä nähden jo paljon kiitosta: ”Juuri tällaista uutta palvelumuotoa on kaivattukin nuoren tueksi nivelvaiheeseen.”

Marja Heikkinen
opinto-ohjaaja
Stadin ammattiopisto