Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
26.2.2015

Politiikkaa kouluille ja nuorisotaloille – vaikuttaminen tutuksi käytännön keinoin

JASMIN KAILIO: ”Ovatko paneelit aina yhtä vauhdikkaita?” Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015. Tänä keväänä eduskuntavaalien alla on helsinkiläisissä toisen asteen oppilaitoksissa järjestetty vaalipaneeleja. Kiertueen tavoitteena on innostaa nuoria kiinnostumaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä nostaa nuoret ja heidän näkemyksensä esiin vaalikeskusteluissa. Paneeleita ovat järjestäneet Helsingin poliittiset nuorisojärjestöt yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Vaalipaneelien ideana on osallistaa nuoria miettimään heitä itseään koskettavia yhteiskunnallisia teemoja ja kannustaa heitä keskustelemaan niistä.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015. Tänä keväänä eduskuntavaalien alla on helsinkiläisissä toisen asteen oppilaitoksissa järjestetty vaalipaneeleja. Kiertueen tavoitteena on innostaa nuoria kiinnostumaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä nostaa nuoret ja heidän näkemyksensä esiin vaalikeskusteluissa. Paneeleita ovat järjestäneet Helsingin poliittiset nuorisojärjestöt yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Vaalipaneelien ideana on osallistaa nuoria miettimään heitä itseään koskettavia yhteiskunnallisia teemoja ja kannustaa heitä keskustelemaan niistä. Paneelia järjestettäessä oppilaitoksissa on etukäteen keskusteltu paneelin teemoista esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla ja perehdytetty nuori juontaja, joka valitaan oppilaiden joukosta. Jokaisesta kahdeksasta puolueesta tulee paikalle yksi ehdokas, ja järjestelyt hoituvat yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Innostunutta keskustelua ja yleisöäänestystä Töölön yhteiskoulun juhlasalissa   Töölön yhteiskoulun juhlasali täyttyi oppilaista ja opettajista torstaina päivällä 28.1. Luvassa oli eduskuntavaalipaneeli. Puolentoista tunnin tilaisuus rakentui siten, että ensin oppilaskunnan kaksi edustajaa esittivät kysymyksensä panelisteille, seuraavaksi vuorossa oli panelistien kaksintaisteluväittelyt ja lopuksi oli yleisökysymysten vuoro. Sekä panelistit että yleisö saivat kertoa kantansa jokaiseen aiheeseen vihreän ja punaisen äänestyslipun avulla. Tilaisuutta vetivät opettaja ja oppilaat.

Nuoret olivat valmistautuneet tilaisuuteen yhteiskuntaopin tunneilla. Oppilaskunnan nuorten esittämät kysymykset käsittelivät hyvin laajaa kirjoa eri aiheita - esimerkiksi äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen valtiollisissa vaaleissa, tulisiko väkivaltarikosten tuomioita koventaa tai pitäisikö Kreikan erota eurosta. Aiheet herättivät vilkasta ja kiivastakin keskustelua panelisteissa, ja innokasta äänestysaktiivisuutta yleisössä. Kahdenvälisissä väittelyissä aiheina olivat esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki ja se, tulisiko Suomen liittyä Natoon.  

Kevään aikana on mahdollisuus vaalipaneeleihin nuorisotaloilla. Järjestelyt toimivat kuten yllä, eli nuorisotalolla päätetään mille illalle paneelia toivotaan, ja nuorisoasiainkeskus hoitaa yhteydenpidon ehdokkaisiin. Nuoret valitsevat itse paneelikeskustelun teemat – tästä voi pitää talolla tapahtuman tai järjestää kyselyn jo aiemmin. Nuorisotalo hoitaa itse tilat ja valitsee tilaisuudelle juontajan, ja ehdokkaat saapuvat paikalle. Paneelia voi suunnitella myös yhteistoiminnassa paikallisen koulun kanssa. Paneeleja on mahdollista järjestää vielä maaliskuun ajan, ja tarkemmat tiedot löydät osoitteesta http://helmi/Nk/uutiset/Sivut/Haluatteko-järjestää-eduskuntavaalipaneelin-nuorisotalolla.aspx tai sähköpostitse jasmin.kailio@hel.fi .

”Huomasin, että olen samaa mieltä kokoomuslaisen kanssa” ”Minua mietityttävät asiat mietityttävät myös muita.”

Vaalittomina vuosina on järjestetty Politiikkatori – tapahtumia helsinkiläisille kouluille ja oppilaitoksille. Ne ovat parin tunnin mittaisia tapahtumia, joka tuovat yhteiskunnallista vaikuttamista lähelle oppilaan arkipäivää tiedon sekä toiminnan kautta, antaen välineitä omien vaikuttamismahdollisuuksien pohtimiseen. Tapahtumat sisältävät järjestöjen esittelypisteitä, arvojanoja ja paneelikeskusteluja. Politiikkatori oli alun perin suunnattu toisen asteen oppilaitoksille, mutta ala- ja yläkoulujen toiveesta Politiikkatorien ja vastaavien tilaisuuksien järjestämispakettia on muokattu myös paremmin heitä palvelevaksi. Palautteen pohjalta kiertuetta voi kutsua erinomaisen onnistuneeksi. Parhaimmillaan Politiikkatorit ovat antaneet oppilaille välineitä yhteiskunnallista keskustelua varten, ja paremmat mahdollisuudet rakentaa omaa yhteiskunnallista identiteettiään. Tarkoituksena on edistää nuorten yhteiskunnallista aktivointia ja politiikkaan liittyvien harhakuvien rikkomista.

 Jasmin Kailio
suunnittelija
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset