Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
20.2.2015

Yhteishaku on tärkeää - aikuisellekin?

PIRJO MATTILA: Bussimatkalla töihin kuuntelin kahden nuoren keskustelua siitä, pitäisikö hakea kouluun. Äänet kuulostavat selvästi aikuisilta ja bussista poistuessani näin kahden nuoren raksamiehen (näin arvioin) istuvan takanani.  Samana päivänä luin Facebookista linkityksen Suomen elintarviketyöläisten liiton sivuille , jossa kehotetaan kaikkia alle 25-vuotiaita, joilla ei ole ammatillista tutkintoa hakemaan yhteishaussa koulutukseen, jotta mahdollisessa työttömyystilanteessa syksyllä olisi oikeutettu työttömyysetuuteen.

Muistelin hyvinvointikertomuksen tietoja, joiden mukaan helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista 79 prosenttia oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon vuoden 2012 lopussa, pääosa toisen asteen tutkinnon. 50 prosentilla oli ylioppilastutkinto suoritettuna ja 21 prosentilla ammatillinen tutkinto. Helsingissä on kenties helpompaa saada ilman ammattitutkintoa työpaikka, myös niiden ylioppilaiden, jotka eivät tutkinnon jälkeen ole aloittaneet jatko-opintoja, mutta myös niiden, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Ilman ammatillista tutkintoa on kuitenkin ei-koulutettua työvoimaa:  Helsingissä ja muualla Suomessa. Eikä siis oikeutettu työttömyysetuuteen. Nuoret ovat joustavaa työvoimaa - epätyypilliset työsuhteet, kuten määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet, ovat nuorilla yleisiä. Nuorten työllisyystilanne on suhdanneherkempää kuin aikuisten ja se heikkenee työmarkkinoilla nopeammin kuin koko väestön. Viesti siitä, että kaikkien tulisi hakea ammatilliseen koulutukseen, vaikka työelämää on jatkunut jo jonkin aikaa, ei kovin helposti saavuta työpaikkoja ja nuoria siellä.

Yleinen viesti yhteishaun merkityksestä kohdistuu ymmärtävästi pääasiassa peruskoulun ysiluokkalaisiin. Käsitys siitä, etteivät nuoret enää ilmoittaudu samalla tavalla työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon kuin aiemmin elää kuitenkin puheissa. Samalla tavalla kuulen ajoittain nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien puhetta siitä, että kirjautuminen TE-toimiston asiakkaaksi verkkopankkitunnuksin ei johda mihinkään – ei tapaamiseen, ei työtarjouksiin.  Toisaalta TE-toimiston järjestämät tapahtumat esimerkiksi TakuuAreena on oiva kanava saattaa nuoria ja koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia yhteen. TE-toimisto ohjaa myös nuoria Respaan, josta lähes 3 kk tai pidempään työttömänä työnhakijana TE-toimistossa olleet nuoret saavat  uravalmennusta ja tukea reitillään työelämään. Heitä tuetaan oman osaamisen kehittämisessä ja ammattitaidon ylläpitämisessä  erilaisten koulutusmahdollisuuksien tai työn haun tukemisella.

Joku kokonaisuudessa kuitenkin hiertää. Jos ei ole työpaikkoja – niitä ei voi saada, jos niitä ei itse luo. Jos ei ole ammatillista tutkintoa – ei saa työttömyysetuutta, vaikka olisi ollut ty öpaikka. Nuoren ja meidän kaikkien elämässä tärkeää on saada mahdollisuuksia  olla mukana erilaisissa asioissa ja tekemisessä - omassa elämässään. Uutinen Rauno Perttulan väitöstutkimuksesta haastaa "paneutumaan kokonaisvaltaisemmin työskentelyyn nuoren kanssa". Siihen suuntaan tuleva palvelupiste Ohjaamokin tulee toimimaan.

Pirjo Mattila
suunnittelija
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Elämäntaidot koulusta 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset