Blogi

Lue kirjoituksia nuorten elämästä ja työstä heidän parissaan. Ota yhteyttä ja kirjoita.
19.3.2015

Kysyn, en oleta

JOHANNA SEPPÄ:  Tasa-arvo on laaja teema, jota voi tarkastella hyvin monesta eri kulmasta. Meillä aikuisilla on omat käsityksemme tasa-arvosta, ja siitä kuinka se toteutuu esimerkiksi työympäristössämme, tai ylipäätään yhteiskunnassa jossa elämme.

Työskentelen Kalliolan Nuoret ry:ssä lähiötyön yksikössä, Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä. Teemme työtä Pasilan asukastalolla, joka on hyvin monikulttuurinen ympäristö. Perustyöni on ohjata pienryhmiä, joissa käy alueen 10–18-vuotiaat tytöt. Ryhmäläisistä suurimmalla osalla on erilainen kulttuuritausta, kantasuomalaisia tyttöjä on vähemmän.

Työni kautta olen huomannut, etteivät nuoret usein mieti tasa-arvoa aikuisten lailla niin monitasoisesti ja vaikeana asiana toteuttaa, vaan heidän mielestään tasa-arvon edistäminen on loppujen lopuksi simppeliä; hävitä ennakkoluulot, hyväksy muut, ole kiltti kaikille, älä syrji, äläkä kiusaa ketään.

Teoriassa tasa-arvon edistäminen onkin yksinkertaista, mutta käytännössä silti meistä jokainen joskus huomaamattaan syrjii tai sortuu ennakkoluuloihin. Välillä unohdamme, että nuorten elinpiiri on melko pieni. Kotoa ja elinympäristöstä tulevat tietyt arvot ja mallit, eikä lapsi tai nuori osaa niitä sen kummemmin kyseenalaistaa. Epätasa-arvoinen kohtelu on useimmiten aikuisilta opittua käytöstä.

Siksi varsinkin kaikkien meidän, jotka työskentelemme lasten ja nuorten parissa, on hyvä henkilökohtaisesti pohtia näitä meille ehkä itsestään selvältä tuntuvia asioita yhä uudestaan. Miten voimme työmme kautta ja omalla esimerkillämme edistää tasa-arvon toteutumista vielä paremmin, jotta lapsista ja nuorista kasvaa ennakkoluulottomia aikuisia? Nuoret tarvitsevat positiivisia esimerkkejä ja heidän kanssa on tärkeä keskustella tasa-arvosta ja tuoda keskustelussa esiin erilaisia näkökulmia

Nuorten hiihtolomatapahtumassa Reaktorissa tänä vuonna Kalliolan Nuoret ry halusi muistuttaa, että tasa-arvo on kaikkien yhteinen asia, ja että jo pienellä teolla voit edistää tasa-arvoa. Nuoret kirjoittivat ylös pieniä lupauksia ja ajatuksia tasa-arvoon liittyen.  

”Kysyn, en oleta.” on lupaus, joka eritoten jäi mieleeni, ja mistä kaikkien on hyvä aloittaa.

Johanna Seppä
Sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja,
Itä-Pasila Kalliolan Nuoret ry

Kuvat: Reetta Kettunen

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Sijoittuminen koulutukseen peruskoulun jälkeen 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset