Indikaattorit

Elämä ja terveys

Alkoholin käyttö

Noin 64 prosenttia yläkoululaisista, kolmannes lukiolaisista ja 30 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista oli raittiita. Vastaavasti noin neljännes lukiolaisista ja ammatillisen opiskelijoista sekä joka noin kymmenes yläkoululaisista olivat tosihumalassa vähintään kerran kuussa. Nämä kaikki osuudet ovat samalla tasolla kuin koko maassa.   Alkoholinkäytöllä on haitallisia vaikutuksia nuorten älylliseen, tiedolliseen, sosiaaliseen kuin fyysiseenkin kasvuun ja kehitykseen. Alkoholiriippuvuus ja siihen liittyvät ongelmat ovat sitä todennäköisempiä, mitä nuorempana alkoholikäyttö aloite­taan. Alkoholi myös lisää tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien ja väkivallan kohteeksi joutumisen riskiä.

Alkoholin käyttö on ollut laskussa kaikilla kouluasteilla ainakin jo vuodesta 2006. Humalahakuisessa alkoholin käytön trendissä pitkin 2000-lukua on kuitenkin nähtävissä oppilaitoskohtaisia eroavaisuuksia. Eniten humalahakuinen alkoholin käyttö on laskenut ammatillisessa opiskelevien parissa. Runsas kymmenen vuotta sitten vielä 44 prosenttia ammatillisen opiskelijoista joi itsensä tosihumalaan pari kertaa kuukaudessa. Vuonna 2019 vastaava osuus oli 26 prosenttia. Ero lukiolaisiin on kaventunut; lukiolaisista tosihumalaan joi itsensä noin 22 prosenttia pari kertaa kuussa. Lukiolaisten keskuudessa humalahakuisten osuus ei ole laskenut yhtä jyrkästi kuin ammatillisissa oppilaitoksissa, joskin heidän humalahakuinen juominen on ollut vähäisempää. Yläkoululaisista noin joka kymmenes joi itsensä humalaan 1 – 2 kertaa kuukaudessa vuonna 2019, kun vastaava osuus oli 18 prosenttia runsas kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2019 tosihumalaan 1 –2 kertaa kuukaudessa juovien osuudet kaikilla oppiasteilla oli saman suuruiset kuin vuonna 2017. Pitkään jatkunut alkoholin käytön lasku siis on tasapainottunut.

Nuorten vapaa-aikaan yhdistyy usein alkoholinkäyttö osana hauskanpitoa ja nuoret pyrkivät usein vahvistamaan sosiaalisuutta ja luomaan yhteishenkeä. Nuorten keskuudessa ryhmäpaine saattaa vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön suotuisasti tai haitallisesti. Noin 83 prosenttia lukiolaisista ja 73 prosenttia ammatillisen opiskelijoista hyväksyvät ikäisillään alkoholin käytön vähäisissä määrin sekä noin puolet molempien oppilaitosten opiskelijoista hyväksyy juomisen humalaan asti.   

Päivitetty 24.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019.

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein käytät alkoholia tosi humalaan asti?" Vastausvaihtoehdot: 1) kerran viikossa tai useammin, 2) noin 1-2 kertaa kuukaudessa, 3) harvemmin, 4) en koskaan. Tarkastelussa ovat mukana ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset