Indikaattorit

Elämä ja terveys

Kokemus omasta terveydentilasta

Helsinkiläisnuoret kokevat terveytensä melko tai erittäin hyväksi. Pojat kokevat terveytensä paremmaksi kuin tytöt. Terveytensä hyväksi kokevien osuus on kuitenkin matalampi verrattuna aiempiin vuosiin. Runsas viidennes yläkoululaisista, lukiolaisista ja ammatillisessa opiskelevista kokevat terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi, kun osuus on ollut aiempina vuosina alle 20 prosenttia.

Yleiseen kokemukseen terveydentilasta vaikuttaa nuoren terveystottumukset, elintavat, mahdolliset sairaudet ja jossain määrin myös ympäristötekijät ja kotiolot. Noin 19 prosenttia lukiolaisista raportoi poteneensa päivittäin vähintään kahta seuraavista oireista edeltävän puolen vuoden aikana: niska- tai hartiakipuja, selän alaosan kipuja, vatsakipuja, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä tai väsymystä tai heikotusta. Kahden päivittäisen oireen esiintyminen oli yleisempää nyt verrattuna aiempiin vuosiin. Kyseiset oireet olivat yleisempiä lukiolaistytöillä. Myös noin kolmannes ammatillisen oppilaitoksen tytöistä oli potenut päivittäin edellä kuvattuja oireita viimeisen puolen vuoden aikana. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 17 prosentilla oli kaksi päivittäistä oiretta ja puolestaan 15 prosentilla yläkoululaisista. 

Päivitetty 30.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset. Indikaattori perustuu kysymykseen: "Mitä mieltä olet terveydentilastasi?" Vastausvaihtoehdot olivat: 1) erittäin hyvä, 2) melko hyvä, 3) keskinkertainen, 4) melko tai erittäin huono.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013,2017 ja 2019.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset