Indikaattorit

Elämä ja terveys

Kouluruokailutottumukset

Yläkoululaisista ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista noin puolet syö koululounaan päivittäin. Puolestaan lukiolaisista noin 62 prosenttia. Koululounaan väliin jättäminen edes kerran viikossa oli kuitenkin yleistynyt Helsingissä verrattuna vuoteen 2017. Koululounaan väliin jättäminen oli yleisempää Helsingissä kuin koko maassa. Yleisimmin koululounas jätettiin syömättä kerran viikossa. Noin kahdeksan prosenttia yläkoululaisista, 4 prosenttia lukiolaisista ja vajaa viisi prosenttia ammattioppilaitoksen opiskelijoista jätti syömättä koululounaan joka päivä. Suositusten mukaan kouluruokailun tulisi kattaa noin kolmanneksen nuorten päivittäisestä energiansaannista. Koululounaan syömiseen vaikuttaa kouluympäristö ja kaverit sekä lähialueella mahdollisesti sijaitsevat kaupat tai pikaruokapaikat.

Säännöllinen ateriarytmi on yksi terveellisten elintapojen ja hyvinvoinnin rytmittäjiä. Kaikilla oppiasteilla oli yleisempää, että tytöt eivät syöneet aamupalaa joka päivä. Suurempi osa lapsista ja nuorista jätti syömättä aamupalan joka päivä verrattuna vuoteen 2017.Yleisintä aamupalan väliin jättäminen oli ammatillisen opiskelijoiden keskuudessa, joista joka neljännes söi aamupalan 1 –2 päivänä viikossa.

Päivitetty 23.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen ”Kuinka usein syöt koululounasta kouluviikon aikana? Viitenä päivänä / 3-4-päivänä / 1-2-päivänä / Harvemmin”. Indikaattoriin laskettiin nuoret, jotka syövät koululounasta 3-5 kertaa viikossa.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
"Hedelmät on mun karkkia" 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset