Indikaattorit

Luonto ja kestävä kehitys

Kaupunkimatkojen kulkutavat

Vuonna 2019 helsinkiläiset 18–29-vuotiaat tekivät keskimäärin kolme matkaa vuorokauden aikana. Helsinkiläisnuorten yleisin kulkutapa kaupungissa on julkinen liikenne. Eri ikäryhmistä juuri 18–29-vuotiaat ovat ahkerimpia joukkoliikenteen käyttäjiä. Vuonna 2019 joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä henkilöä kohti väheni edellisvuodesta. Naiset käyttävät miehiä aktiivisemmin joukkoliikennettä kaikissa ikäluokissa. Henkilöauton käyttö kulkemiseen – joko kuljettajana tai matkustajana – on nuorilla aikuisilla muita helsinkiläisiä harvinaisempaa. Miehet käyttävät autoa kulkutapana naisia useammin.

Vajaa puolet nuorten matkoista tehtiin kävellen tai pyörällä vuonna 2019. Helsinkiläisnuori tekee matkan kävellen keskimäärin noin kerran päivässä. Kävely on kulkutapana yleistynyt jonkin verran 2010-luvun alkupuolelta. Nuoret naiset taittava matkoja miehiä useammin kävellen. Polkupyörää nuoret aikuiset käyttävät matkantekoon kaupungissa harvemmin kuin 7–17-vuotiaat ja 30–44-vuotiaat helsinkiläiset.  Pyöräilyn suosio kulkutapana ei ole nuorten keskuudessa kasvanut 2010-luvulla.

Päivitetty 31.08.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja helsinkiläisten liikkumistottumuksista vuosina 2010 ja 2012–2017 tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksien kohderyhmänä oli Helsingin kaupungin 7–79-vuotias väestö. Vuonna 2017 haastatteluja tehtiin yhteensä 3 035 kappaletta, näistä 22 prosenttia kohdistui 18-29-vuotiaisiin.

Vastaajia pyydettiin kertomaan edellisen vuorokauden aikana tekemänsä matkat aamusta kello 4.00:sta yöhön klo 3.59 asti sen kulkutavan mukaan, jolla tehtiin kilometreissä pisin matka. Mukaan otettiin vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Tutkimuksessa matkalla tarkoitettiin siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle.  

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Kestävän kehityksen oppilaitokset 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
  • Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkosto julkisti 3.12.2015 Opiskelijan k

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset