Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Koulunkäynnistä pitäminen

64 prosenttia peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista pitää koulunkäynnistä hyvin tai melko paljon. Koulunkäynnistä pitäminen lisääntyy siirryttäessä toiselle asteelle, lukiolaisten vastaava osuus on 72 prosenttia ja ammatillisessa opetuksessa olevista 76 prosenttia pitää koulunkäynnistä hyvin melko tai paljon. Pojat pitävät koulukäynnistä hieman tyttöjä enemmän.

 

Peruskoululaisten koulunkäynnistä pitävien osuus on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla koko 2010-luvun. Lukiolaisten keskuudessa on puolestaan ollut vaihtelua pitkin 2010-luvun. Vuonna 2013 jopa 80 prosenttia lukiolaisista tykkäsi paljon tai melko paljon koulunkäynnistä. Viime vuosina osuus on ollut hieman runsas 70 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa koulunkäynnistä pitäminen on myös laskenut vuoden 2017 huippulukemasta (noin 84 prosenttia) runsaaseen 76 prosenttiin vuonna 2019.

 

Helsinkiläisten koulunkäynnistä pitäminen ei eroa juuri ollenkaan koko maan tilanteeseen. Hieman suurempi osa yläkoululaisista ja lukiolaisista Helsingissä tykkää koulunkäynnistä kuin koko maassa keskimäärin. Puolestaan hieman harvempi ammatillisen koulutuksen opiskelija tykkää koulunkäynnistä verrattuna koko maan lukemaan.  

Päivitetty 30.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019. 

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen: ”Mitä pidät koulunkäynnistä tällä hetkellä? Pidän koulunkäynnistä” Vastausvaihtoehdot: 1) hyvin paljon, 2) melko paljon, 3) melko vähän, 4) en lainkaan.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset