Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Koulutuksesta valmistuneiden siirtyminen jatkokoulutukseen ja työhön

Helsingissä lukion päättäneet sijoittuvat hieman heikommin jatko-opintoihin, kuin ylioppilaat koko maassa keskimäärin. Sen sijaan ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät paremmin kuin kyseisistä koulutuksista valmistuneet koko maan tasolla. Yliopistoista valmistuneiden työllistyminen Helsingin seudulla on samaa tasoa, kuin muualla maassa.

Yleinen taloustilanne heijastuu etenkin vastavalmistuneiden työllistymiskehitykseen. Tutkintoon valmistuneiden työllistyminen heikkeni vuonna 2008 alkaneen talouden taantuman myötä useita vuosia putkeen. Vuodesta 2016 alkaen vastavalmistuneiden työllisyys kääntyi kuitenkin nousuun, ja työllisyystilanne parani myös vuonna 2018 kaikilla koulutusasteilla vuotta aiemmasta. Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen heti valmistumisen jälkeen on yhä kuitenkin heikompaa, kuin se oli ennen talouden taantumaa.

Helsingissä peruskoulun keväällä 2018 päättäneistä 96 prosenttia siirtyi jatkokoulutukseen samana vuonna, ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 93 prosenttia. Lukioon siirtyi 66 prosenttia ja ammatilliseen koulutukseen 26 prosenttia peruskoulun päättäneistä. Tutkintoon johtavaan koulutukseen välittömästi siirtyneiden osuus Helsingissä on kasvanut huomattavasti verrattuna vuoteen 2010, jolloin vastaava osuus oli 86 prosenttia.  Helsingissä peruskoulun päättäneet siirtyvätkin nykyään yhtä hyvin jatkokoulutukseen kuin nuoret koko maassa keskimäärin.

Ylioppilastutkinnon vuonna 2018 suorittaneista siirtyi jatko-opintoihin 26 prosenttia samana vuonna. Edellisenä vuonna valmistuneista jatko-opinnoissa oli 46 prosenttia. Jatko-opintoihin siirtyminen heti ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen on yhä harvinaisempaa, ja trendi on ollut jo pidempään samansuuntainen niin Helsingissä kuin koko maassa.

Helsingissä ammatillisen perustutkinnon vuonna 2018 suorittaneista 73 prosenttia oli työllisiä saman vuoden lopussa. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisinä oli 76 prosenttia. Helsingissä ammattitutkintoon valmistuneet työllistyvät paremmin kuin koko maassa keskimäärin: Koko maassa 65 prosenttia vuonna 2018 ammatillisen perustutkinnon suorittaneista oli työllisiä vuoden lopussa ja vastaavasti 69 prosenttia vuosi valmistumisen jälkeen.

Korkeakoulututkintoon valmistuvat työllistyvät paremmin, kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. Helsingin seudulla ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2018 suorittaneista 85 prosenttia oli työllisiä saman vuoden lopulla. Vuosi valmistumisen jälkeen työllisten osuus nousee 88 prosenttiin. Helsingin seudun ammattikorkeakouluista valmistuvat työllistyvät hieman paremmin, kuin muista maan ammattikorkeakouluista valmistuvat.  Helsingin seudun ulkopuolella sijaitsevista oppilaitoksista tutkinnon suorittaneista 80 prosenttia työllistyi valmistumisvuonna ja 86 prosenttia oli työllisenä vuosi valmistumisen jälkeen.

Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat työhön hieman heikommin kuin ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneet. Helsingin seudun yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2018 suorittaneista 80 prosenttia oli työllinen valmistumisvuonna ja 83 prosenttia vuotta aiemmin valmistuneista. Muissa Suomen yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 79 prosenttia oli työllisiä valmistumisvuonna ja 84 prosenttia vuotta myöhemmin.

Päivitetty 2.7.2020

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja koulutuksesta valmistuneiden sijoittumisesta jatkokoulutukseen ja työhön valmistumisvuonna ja vuosi valmistumisen jälkeen. Peruskoulu ja lukio ovat yleissivistävää koulutusta ja valmistavat oppilasta jatkokoulutukseen. Tästä johtuen peruskoulusta ja lukiosta valmistuneista tarkastellaan jatkokoulutukseen siirtyneiden osuutta. Peruskouluaineiston pääasiallisen toiminnan tieto on aiemmin tuotettu työssäkäyntitilaston ennakkoaineistosta. Vuoden 2012 aineiston osalta siirryttiin käyttämään työssäkäyntitilaston lopullista aineistoa. Muutos aiheuttaa siirtymän pääasiallisen toiminnan luokasta "muu tai tuntematon" luokkaan "päätoimiset opiskelijat". Kyseessä on pääosin 10-luokkalaisista koostuva ryhmä.

Ammatillisesta, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksesta valmistuneista tarkastellaan työllistyneiden osuutta. Peruskoulusta, lukiossa ja ammatilliselta toiselta asteelta valmistuneista tarkastellaan Helsingissä tutkinnon suorittaneita. Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneita tarkastellaan Helsingin seudulla tutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneita koskevat tiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja jatko-opintoja koskevat tiedot opiskelijarekistereistä. Työllistymistä, työvoimaa ja ansioita koskevat tiedot poimitaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta.

Helsingin seudulla toimiviksi ammattikorkeakouluiksi on valittu Arcada, Diakonia, Laurea, Haaga-Helia (2006 asti erikseen Haaga Instituutti ja Helsingin liiketalouden ammattikorkea), Metropolia (ennen vuotta 2008 erikseen Stadia ja Evtek) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Monet ammattikorkeakouluista toimivat verkostomaisesti koko Suomen alueella, joten rajaus on osin epätäydellinen. Helsingin seudun yliopistoihin lukeutuvat Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto (vuoteen 2010 asti Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu), Taide-yliopisto (vuoteen 2013 asti Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu) sekä Svenska handelshögskolan.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset