Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Tutkinnon suorittaneet

Helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista 81 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto vuonna 2019. Valtaosalla heistä oli toisen asteen tutkinto, mutta 11 prosenttia oli suorittanut jo tähän ikään mennessä korkea-asteen tutkinnon. Noin 85 prosentilla 25–29-vuotiaista oli perusasteen jälkeinen tutkinto. Tähän ikäryhmään kuuluvista helsinkiläisistä 39 prosentilla oli korkeimpana koulutuksena toisen asteen tutkinto ja 46 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon.

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli vajaa 17 700 helsinkiläistä 20–29-vuotiasta eli 17 prosenttia ikäryhmästä. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus on pienentynyt pitkin 2010-lukua. Vielä vuonna 2010 oli 20 prosenttia saman ikäluokan helsinkiläisistä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Miehet jäävät naisia huomattavasti useammin matalan koulutuksen varaan. Helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista miehistä vailla tutkintoa oli 21 prosenttia, naisista vain 13 prosenttia. Helsinkiläisnuoret ovat myös muuta maata useammin pelkän perusasteen varassa: koko maassa 20–29-vuotiaista 15 prosenttia oli vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Helsinkiläisillä nuoret toisaalta ovat useammin korkeakoulutettuja, kuin ikätoverinsa koko maassa keskimäärin. Kun helsinkiläisistä 20–20-vuotiaista 32 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon, oli vastaava osuus koko maassa 21 prosenttia. Naiset ovat miehiä useammin hankkineet korkea-asteen tutkinnon. Helsinkiläisistä 20–29-vuotiaista naisista 37 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto, miehistä 26 prosentilla. Korkeakoulututkinnon suorittaminen on yleistynyt koko 2000-luvun ajan. Sen sijaan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nuorista on ollut 2000-luvulla laskussa. Helsingissä noin puolella tästä ikäluokasta oli korkeimpana koulutuksena toisen asteen tutkinto, kun koko maassa vastaava osuus oli 64 prosenttia.

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 20–29-vuotiaista vaihtelee 67 prosentista 93 prosenttiin Helsingin peruspiireissä. Eniten tutkinnon suorittaneita on eteläisessä ja keskisessä Helsingissä: Vironnimessä, Kampinmalmilla, Lauttasaaressa, Taka-Töölössä ja Vallilassa. Tutkinnon suorittaneiden osuus on vähäisin itäisessä ja koillisessa Helsingissä: Mellunkylässä, Myllypurossa, Vartiokylässä, Vuosaaressa ja Jakomäessä.

Päivitetty 19.01.2021

Aineistokuvaus: 

Sisältää tietoja perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudesta ikäluokasta. Tutkinnon suorittaneet yhteensä kattaa kaikki peruskoulun jälkeen suoritetut tutkinnot. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat toista astetta, jota kutsutaan myös keskiasteeksi. Korkea-asteen tutkinto sisältää alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneet.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein ja rinnakkaisissa tutkinnoissa viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto. Tutkintotiedoissa on tiedot kaikista Suomessa suoritetuista tutkinnoista, mutta vain osasta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Tutkintotiedot ovat vain niillä henkilöillä, joilla on suomalainen henkilötunnus.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset