Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Työssäkäynti opiskelun ohessa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien opiskelijoista noin joka kymmenes käy töissä opiskelujen ohessa. Toisen asteen opiskelijoista työssäkäyviä on noin joka viides, ammatillisessa koulutuksessa olevat käyvät töissä hieman lukiolaisia useammin. Peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat käyvät töissä yhtä usein, mutta toisella asteella tytöt käyvät töissä useammin kuin pojat. Eniten töissä käyvät ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt, joista työssäkäyviä on melkein kolmannes.

Nuorten työssäkäynti on vähentynyt viime vuosina, vielä vuonna 2008 ammatillisen opiskelijoista 35 ja lukiolaisista 27 prosenttia työskenteli opintojen ohessa. Peruskoulun yläluokkalaisista työssäkäyviä oli 2008 joka viides. Muihin pääkaupunkiseudun nuoriin ja koko maan keskiarvoon verrattuna työssäkäynnissä ei ole merkittäviä eroja.

Päivitetty 30.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019

Aineistokuvaus: 

Indikaattori perustuu kysymykseen:" Teetkö koulutyön ohella iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin työtä, josta sinulle maksetaan palkkaa?" Vastausvaihtoehdot: 1) en, 2) kyllä. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat valinneet vaihtoehdon 2.

Kyselyn tiedot ovat vuosilta 2006, 2008, 2010, 2013, 2017 ja 2019.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset