Indikaattorit

Turvallisuus

Asuinalueen ja keskustan turvallisuuskokemus

 

Turvallisuuden kokemisen isossa kuvassa nuoret naiset ja tytöt kokevat turvallisuutensa heikoimmaksi. Iän myötä myös naisten turvattomuuskokemukset vähenevät. Nuoret miehet ja pojat ilmoittavat kyselyissä puolestaan tuntevansa vähiten turvattomuutta. Ajalliset muutokset turvallisuuskokemuksissa ovat suhteellisen hitaita, joskin kehityksen suunta on kohti parempaa.  Vuodesta 2015 lähtien turvallisuustutkimukseen on voinut vastata suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös muilla kielillä. Tämän takia myös indikaattorin aikajaksoon on otettu turvallisuustutkimuksen tulokset vain vuosilta 2015 ja 2018. Aiempien turvallisuustutkimuksien tulokset ovat nähtävillä hyvinvointitilastoista.  

Oman asuinalueen turvallisuus on keskeinen koetun turvallisuuden osa-alue. Asuinalue muodostaa kodin välittömän ympäristön, jossa liikutaan päivittäin. Työ-, koulu- ja asiointimatkat alkavat kotoa ja kodin välitön läheisyys mielletään omaksi alueeksi. Myös nuoret viettävät vapaa-aikaansa paljolti omalla asuinalueella. Poikien ja nuorten miesten kokema turvallisuus omalla asuinalueella on hyvin korkealla tasolla – ehkä niin korkealla, ettei parantamisen varaa juuri enää ole. Tytöt ja nuoret naiset kokevat enemmän turvattomuutta, mutta kehitystä turvallisempaan kokemukseen on tapahtunut viime vuosien aikana.

Oman asuinalueen turvallisuuskokemusten ohella on tärkeää, että nuoret voivat liikkua turvallisesti myös kaupungin keskustassa. Keskustalla ja yleensäkin kaupungin eri osissa liikkumisella on nuorille aikuisille erityinen merkitys. Se on nuorten tärkeä vapaa-ajanviettopaikka, ja on tärkeä aikuistumisen kenttä niin hyvässä kuin pahassakin. Kun ihmisiä kokoontuu vapaa-ajan merkeissä yhteen, lisääntyvät kaikenlaiset kontaktit, myös ei-toivotut. Onkin johdonmukaista, että keskusta koetaan vähemmän turvalliseksi kuin oma asuinalue. Sukupuolten välinen ero on toki samansuuntainen kuin omalla asuinalueellakin, mutta pienempi. Nuorten naisten sekä miesten turvallisuuskokemukset keskustassa on kulkenut hyvään, turvallisempaan suuntaan viime vuosien aikana.

Aineistokuvaus: 

Perustuu Helsingissä tehtyjen turvallisuustutkimusten tuloksiin. Kyselyssä kysyttiin "Kuinka turvalliseksi tunnette olonne seuraavissa tilanteissa?" Koettua turvallisuutta tarkastellaan tässä omalla asuinalueella ja Helsingin keskustassa myöhään viikonloppuiltaisin kävellessä. Indikaattoriin laskettiin ne 15-29-vuotiaat, jotka tunsivat olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, ja heidän osuutensa laskettiin kyselyyn vastanneista. Vuodesta 2015 lähtien turvallisuustutkimukseen on voinut vastata suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös muilla kielillä. Tämän takia myös indikaattorin aikajaksoon on otettu turvallisuustutkimuksen tulokset vain vuosilta 2015 ja 2018. Aiempien turvallisuustutkimuksien tulokset ovat nähtävillä hyvinvointitilastoista.  

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset