Indikaattorit

Turvallisuus

Väkivallalla uhkailu

 

Väkivaltakokemukset ovat tarkastelujaksolla jonkin verran vähentyneet sekä miehillä että naisilla. Miehillä väkivaltakokemukset ovat hieman yleisempiä kuin naisilla.  Turvallisuustutkimuksen aiempien tulosten pohjalta voidaan todeta, että nuorten miesten ja naisten väkivallan ja väkivaltaisen uhkailun kokemusprofiilit ovat sangen erilaiset. Tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksia sävyttää voimakkaasti seksuaalisen ahdistelun ja väkivallan enemmyys. He kokevat myös miehiä enemmän uhkatilanteita ja väkivaltaa työpaikoilla. Miesten keskeisin väkivallan tapahtumaympäristö on katu ja julkiset tilat.

 

Aineistokuvaus: 

Perustuu Helsingissä tehtyjen turvallisuustutkimusten tuloksiin. Kyselyssä kysyttiin "Onko teille tapahtunut jokin seuraavista rikoksista viimeksi kuluneen vuoden aikana?" Indikaattoriin laskettiin ne 15-29-vuotiaat, jotka olivat kokeneet väkivaltaa tai uhkailua, ja heidän osuutensa laskettiin kyselyyn vastanneista. Vuodesta 2015 lähtien turvallisuustutkimukseen on voinut vastata suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös muilla kielillä. Tämän takia myös indikaattorin aikajaksoon on otettu turvallisuustutkimuksen tulokset vain vuosilta 2015 ja 2018. Aiempien turvallisuustutkimuksien tulokset ovat nähtävillä hyvinvointitilastoista.  

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset