Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuoristotutkimusverkoston julkaisuja 160/2015

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja Nuorisotutkimusverkoston yhteinen tutkimus pyrkii yhdistämään taloustieteen ja nuorisotutkimuksen lähestymistapoja. Tutkimuksessa on tarkasteltu yhtäältä kuntataloutta, toisaalta nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä käyttäen rekisteriaineistoa sekä nuorten ja nuorten kanssa asiakastyössä tekevien ammattilaisten haastatteluja.

Nuoria koskeva rekisteritutkimusosio kohdistuu vuosina 1982-1984 syntyneisiin helsinkiläisnuoriin. Tutkimuksessa on rekesteritä yhdistelemällä tarkasteltu syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Syrjäytyneet nuoret eivät ole homogeeninen ryhmä, ja syrjäytyminen voi olla usein vain väliaikainen tila. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei ole pitäydytty yhdessä syrjäytymisen määritelmässä, vaan kussakin osiossa on muodostettu erilaisia ryhmiä ja luokiteltu nuoria elämänpolkujen ja syrjäytymisen keston mukaan. haastattelututkimus on tehty Espoossa ja Kouvolassa.

Syrjäytyneet helsinkiläisnuoret ovat muita samanikäisiä sairaampia  ja erityisesti psykiatriset sairaudet, vammat ja myrkytykset sekä tartunta- ja loistaudit ovat selvästi yleisempiä syrjäytyneiden ryhmässä. Jopa 60 prosenttia kroonisesti syrjäytyneistä nuorista on käyttänyt mielenterveyslääkeitä.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja Nuorisotutkimusverkosto Tutkimuksesta tiiviisti. Helmikuu 2015.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset