Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Opiskelijan kaupunki

Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkosto julkisti 3.12.2015 Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen, josta selviää, millaisen kaupunkiympäristön nykyopiskelijat haluaisivat. Helsingin kaupunki on ollut hankkeessa mukana tietokeskuksen kautta.

Tutkimuksen on tehnyt Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, korkeakoulujen, WSC-verkoston, opiskelijoiden asuntosäätiö Hoasin sekä HSL:n kanssa.

Tutkimuksessa on kartoitettu muun muassa opiskelijoiden näkemyksiä asumisesta, liikenteestä ja turvallisuudesta.  Opiskelijat kaipaavat pääkaupunkiseudulle ennen kaikkea lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Yli 90 prosenttia vastaajista ilmoitti hinnan tärkeimmäksi asunnonhaun kriteeriksi. Pyöräily olisi mieluisin liikkumismuoto jopa kolmannekselle opiskelijoista. Se koetaan pääkaupunkiseudulla kuitenkin liian hankalaksi ja turvattomaksi, ja vain noin joka kymmenes opiskelijoista pyöräilee päivittäin. Opiskelijoista 81 prosenttia kertoo kokevansa olonsa pääkaupunkiseudulla turvalliseksi tai melko turvalliseksi. Kuluneen 12 kuukauden aikana väkivaltaa oli kokenut kerran 11 prosenttia vastaajista ja noin 7 prosenttia useamman kerran.

Tutkimus on julkaistu WSC-verkoston sivuilla ja Otuksen sivuilla. Tietokeskus saa käyttää tutkimuksessa kertynyttä  aineistoa omissa tutkimuksissaan

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset