Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Toimeentuloa eri elämäntilanteissa. Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia toimeentulon järjestämisestä Opiskelijabarometrin aineistossa.

Tutkimus tarkastelee toimeentuloa suhteessa opiskelijan elämäntilanteeseen Helsingin yliopiston opiskelijoiden erityispiirteistä lähtien. Tutkimuksessa on luotu tyypittely opiskelijoiden elämäntilanteille, joiden suhteen toimeentulon ja asumisen palapeliä tarkastellaan tutkimusaineistolla. Opiskelijan elämäntilanteiden luokittelua käytetään raportin toisessa osassa selittävänä muuttujana opintotuen käytön, toimeentulon järjestämisen sekä sen kokemisen suhteen. Tutkimuksessa on myös arvioitu sitä, kuinka arvokas sadan euron kuukausittainen lisä toimeentuloon on missäkin elämäntilanteessa.

Opiskeleminen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla eroaa merkittävästi muusta maasta sekä elämiskustannusten että työssäkäynnin suhteen. Asumismenojen suhteellinen osuus opiskelijan käytettävissä olevasta tulosta on pääkaupunkiseudulla erityisen suuri niillä opiskelijoilla, jotka joutuvat etsimään asuntonsa vapailta markkinoilta. Lisäksi pääkaupunkiseudulla opiskelevien työssäkäynti on muuta maata yleisempää: vuoden 2013 korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitilaston mukaan Uudellamaalla opiskelevien työssäkäyntiaste oli 57 ja muiden opiskelijoiden 46 prosenttia (alempaa korkeakoulututkintoa opiskelevista). Helsinki näyttäytyy siten opiskelijan toimeentulon ja työssäkäynnin osalta selvästi muusta Suomesta eroavana opiskelupaikkakuntana.

Erilaiset vaihtoehdot toimeentulon järjestämiseksi eivät näyttäydy kaikille opiskelijoille samanarvoisina, yhtä helppoina tai vaikeina, tai yhtä riittävinä tai riittämättöminä toimeentulon lähteinä. Matalien asumiskustannusten elämäntilanteissa ja opintojen alkuvaiheessa vanhemmilta saatu avustus voi yksin riittää täyttämään opiskelijan budjettia, kun taas kustannusintensiivisissä elämäntilanteissa (varttuneet lapsiperheet) pelivaraa on opiskellessa käytännössä vain kertyneiden säästöjen ja työssäkäynnin avulla.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset