Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille - Osa 1. Humanistinen ja kasvatusala

Humanistisella ja kasvatusalalla koulutuksensa hankkineilla ruotsi äidinkielenä korostuu keskimääräistä voimakkaammin, naisia on valmistuneissa suhteellisesti enemmän kuin muilla aloilla ja valmistuneiden keski-ikä on muita aloja korkeampi. Tutkituilta aloilta on valmistumisen jälkeen menty työhön tavanomaista useammin kunnan ja valtion palvelukseen. Työllistyminen ylipäätään on ollut humanistisella ja kasvatusalalla muihin koulutusaloihin verrattuna hyvää.

Tuoreessa tutkimusraportissa on kuvattu humanistisen ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden sijoittumista Helsingin työmarkkinoille. Toinen mielenkiinnon kohde raportissa on, minkälaisiin ammatteihin eri tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet ja vastaavatko työtehtävät hankittua koulutusta.

Kymmenosaisen koulutusaloja vertailevan tutkimusraporttisarja alkaa

Käsillä on yhteensä kymmenosaisen sarjan ensimmäinen osa. Sarjan muissa osissa tullaan tarkastelemaan valmistuneiden sijoittumista mm. kulttuuri-, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon-, luonnontieteiden-, tekniikan ja liikenteen-, luonnonvara- ja ympäristö- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Tutkimusraporttien sarjassa mielenkiinto kohdistuu koulutusten väliseen vertailuun: kuinka tietyn koulutuksen hankkineet poikkeavat muista samanasteisista koulutuksen hankkineista taustoiltaan. Tutkimusraporttien sarja valmistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset