Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille - Osa 2. Kulttuuriala

Kymmenosaisen tutkimussarjan toinen osa. Raportissa tarkastellaan kulttuurialan koulutusta ja tehdään myös vertailua siitä, kuinka kulttuurialan tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet suhteessa kaikkiin muihin tutkinnon suorittaneisiin.

Sarjan seuraavissa osissa tullaan tarkastelemaan valmistuneiden sijoittumista mm. liiketalouden ja hallinnon-, luonnontieteiden-, tekniikan ja liikenteen-, luonnonvara- ja ympäristö- sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Tutkimusraporttien sarjassa mielenkiinto kohdistuu koulutusten väliseen vertailuun: kuinka tietyn koulutuksen hankkineet poikkeavat muista samanasteisista koulutuksen hankkineista taustoiltaan. Tutkimusraporttien sarja valmistuu vuosien 2015 ja 2016 aikana

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset