Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille - Osa 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet varsin voimakkaasti valtion työtehtäviin sekä yksityiselle sektorille. Kokonaisuutena katsottuna koulutusalalla tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet työmarkkinoille varsin hyvin verrattuna kaikkiin tutkinnon suorittaneisiin.  

Kuntasektori on työnantajana keskimääräiseen verrattuna selvästi aliedustettu. Tutkinnon suorittaneista vain seitsemän prosenttia on päätynyt kunta-alalle, kun vastaava osuus kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yli kaksinkertainen, 16 prosenttia. Alalta valmistuneet ovat tavanomaista useammin ruotsinkielisiä, etenkin yliopistoasteelta valmistuneet. Ala on myös voimakkaasti naisvaltainen. Voimakkaimmin naisvaltaisuus näkyy toisen asteen tutkinnon suorittaneiden joukossa.

Julkaisu on kymmenosaisen sarjan kolmas osa. Sarjan ensimmäinen osa käsitteli humanistisen ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden ja toinen osa kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittumista.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset