Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 5. Tekniikan ja liikenteen ala

Suomea pidetään usein insinöörien maana. Tekniikan ja teknologioiden rooli on näkynyt vahvasti elinkeinorakenteessamme. Teollisuuden rooli on ollut taloudessamme, erityisesti viennissä, varsin merkittävä. Alan koulutuksen saaneiden työllisyys on yliopistoasteelta valmistuneilla ollut varsin hyvä, mutta alempien koulutusasteiden osalta hieman keskimääräistä heikompaa. Teollisuuden viime vuosina kohtaamat vaikeudet ovat välittyneet myös muualle kansantalouteen.

Tekniikan ja liikenteen ala on varsin laaja koulutusala. Tutkintoja on runsaasti kaikilta koulutustasoilta. Alan koulutuksessa kolme suurinta opintoalaa ovat olleet arkkitehtuuri ja rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka. Työpaikat ovat löytyneet pääosin yksityiseltä sektorilta.

Tämä Helsingin kaupungin tietokeskuksen erikoistutkija Seppo Montenin tutkimuskatsaus on viides työ sarjassa, jossa analysoidaan tutkinnon alan ja ammatillisen alan välistä yhteyttä Helsingistä kerätyllä tutkimusaineistolla. Tarkastelut suoritetaan opintoaloittain ja koulutusasteittain käyttäen opetushallinnon kymmenluokkaista koulutusalaluokitusta.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset