Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Kaupungistumisen myötä syntyvät uudet työpaikat ovat usein palvelualan työpaikkoja. Erikoistuneet palvelut löytävät kysyntänsä, kun markkina-alueella potentiaalisten kuluttajien joukko kasvaa. Erikoistuneet palvelut voivat toimia myös kaupungin kasvua tukevana tekijänä. Palveluelinkeinojen kasvu on merkki työnjaon kehittymisestä. Vaikka Suomea pidetään usein itsepalveluyhteiskuntana, muutos on meilläkin tapahtumassa.

Palvelualojen rooli työllistäjänä on kaikissa korkean elintason maissa suhteellisen suuri. Palveluissa on kyse työnjaon kautta kansalaisten elintasosta. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Esimerkkinä tällaisesta kaupungistumisen ja vaurastumisen kasvattamasta toimialasta voidaan nostaa esiin matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Esimerkiksi etnisten ravintoloiden kirjo suurkaupungeissa on todella laaja. Tämä kehitys näkyy myös Helsingissä, ja ruokateemaa pyritään myös kaupunkitasoisesti käyttämään apuna kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupungistumisella on mitä ilmeisimmin myös kytkentä turismin kasvuun. Helsingissä matkailijamäärät ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet merkittävästi. Uusille hotelleille on jatkuvasti kysyntää.

Tämä Helsingin kaupungin tietokeskuksen erikoistutkija Seppo Monténin tutkimuskatsaus on kahdeksas työ sarjassa, jossa analysoidaan tutkinnon alan ja ammatillisen alan välistä yhteyttä Helsingistä kerätyllä tutkimusaineistolla. Tarkastelut suoritetaan opintoaloittain ja koulutusasteittain käyttäen opetushallinnon kymmenluokkaista koulutusalaluokitusta. Tässä työssä tarkastelun kohteena on matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen saaneista valtaosalla on ammatillinen toisen asteen koulutus. Yliopistokoulutuksen saaneiden osuus alan koulutuksen saaneiden joukossa varsin vähäinen. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen saaneet työllistyvät keskimääräistä useammin yksityiselle sektorille ja tavallista harvemmin valtion palkkalistoille. Alan koulutuksen saaneiden työllistyminen on etenkin ammattikorkeakouluista valmistuneilla korkeammalla tasolla kuin keskimäärin kaikilla aloilla.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset