Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työhön

Helsingissä ammatillisen toisen asteen tutkinnon ja Helsingin seudulla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin. Yli 90 prosenttia erikoisammattitutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2012 suorittaneista oli työllisenä vuoden 2013 lopussa. Myös ammattikorkeakoulututkinnon, ammattitutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneista yli 85 prosenttia oli työllisenä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottaman Sijoittumispalvelun tietoihin.

Työttömäksi on joutunut eniten ammatillisen perustutkinnon suorittaneita: heistä vuonna 2013 edellisvuonna valmistuneista 11 prosenttia oli työttömänä. Vähiten työttömänä oli erikoisammattitutkinnon (2 %) ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita (1 %). Tohtorin tutkinnon suorittaneista useampi kuin joka kymmenes oli muuttanut pois maasta, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista vajaa 5 prosenttia.

Helsingin ammatillisesta koulutuksesta ja Helsingin seudun ammattikorkeakoulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet koko maan tasoa paremmin. Ero on huomattava ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla; vuonna 2013 Helsingissä valmistuneista oli työllisenä 76 prosenttia edellisvuonna tutkinnon suorittaneista, koko maassa valmistuneista vain 64 prosenttia. Helsingissä valmistuneet ovat työllistyneet kaikilla koulutusaloilla koko maata paremmin. Pääkaupunkiseudun yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat työllistyneet samassa suhteessa kuin koko maassa valmistuneet. Tohtoreiden työllisyys on koko maan keskitasoa heikompaa.

Vuonna 2008 alkanut taantuma vaikutti aluksi etenkin ammatillisen toiselta asteelta valmistuneiden työllisyyteen, mutta ulottui myöhemmin myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. Vuodesta 2008 vuoteen 2013 ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllisten osuus on laskenut lähes 8 prosenttiyksikköä ja työttömien osuus on kasvanut lähes 7 prosenttiyksikköä. Samana aikana ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten osuus on laskenut yli kolme prosenttiyksikköä ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla neljä prosenttiyksikköä.

Taantuma on vaikuttanut etenkin luonnontieteen aloilta valmistuneisiin, heidän työllisyytensä on laskenut eniten kaikilla koulutusasteilla. Vähiten taantumalla on ollut vaikutusta sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneisiin. Helsingin seudun ammattikorkeakouluissa tutkinnon vuosina 2011–2013 suorittaneista 81 prosenttia asui edelleen Helsingin seudulla vuonna 2013. Yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista osuus oli 87 prosenttia ja Helsingissä ammatillisen perustutkinnon tehneistä 85 prosenttia. Helsingin seutu saa muuttovoittoa kaikilta koulutusasteilta valmistuneista muualta maasta, merkittävimmin ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset