Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Omat jalat kantaa. Helsinkiläisnuorten kokemuksia hyvinvoinnista.

Helsinkiläisnuoret arvelevat, että omana itsenään oleminen on Helsingissä muuta maata helpompaa. Tämä selviää uudesta tutkimuskatsauksesta. Nuoret kokevat kuitenkin tarvitsevansa hyvinvointiinsa apua ja tukea. Tieto erilaisista mahdollisuuksissa pitäisi olla helposti saatavilla ja sopivassa muodossa.

Helsinkiläisnuorten kokemukset terveellisestä elämästä, harrastuksista, tulevaisuuden suunnittelusta, turvallisuudesta, kaverisuhteista, syrjinnästä ja luontosuhteesta kertovat, että helsinkiläisnuorilla on melko hyvät mahdollisuudet voida hyvin. Merkittäviä asioita hyvinvoinnille ovat hyvä itsetunto ja sosiaaliset suhteet. Esimerkiksi turvallisuudentunteen kerrotaan kumpuavan omasta itseluottamuksesta, ympärillä olevista ihmisistä ja kotioloista.

Nuorten kokemuksista on tunnistettavissa ryhmiä, joiden hyvinvoinnin toteutumisessa on haasteita.  Tutkimuskatsaukseen haastatellut nuoret puhuvat esimerkiksi erilaisista nuorista, jotka eivät jostain syystä sovi porukkaan tai joiden sosiaaliset taidot ovat heikot. Nuoret korostavatkin kokemuksissaan sosiaalisten taitojen merkitystä, joka ymmärretään rohkeutena ja itsevarmuutena tutustua toisiin ihmisiin, mennä mukaan juttuihin ja harrastuksiin.

Tutkimuskatsaus selvittää nuorten hyvinvointikokemuksia

”Omat jalat kantaa” - tutkimuskatsaukseen on koottu 375 nuoren  kokemuksia nuorten mahdollisuuksien toteutumisesta Helsingissä. Nuorten kanssa toimivat tahot voivat hyödyntää näitä kokemuksia kehittäessään palveluitaan. Kokemustiedon avulla voidaan ymmärtää paremmin nuorten hyvinvointikokemuksia sekä lisätä nuorten ja toimijoiden välistä yhteisymmärrystä.

Tutkimuskatsaus kokoaa ja käsittelee helsinkiläisnuorten hyvinvointiin liittyviä kokemuksia tämän päivän Helsingissä. Kokemuksia on kerätty nuorten ryhmille tarkoitetun työkirjan avulla, joka on kehitetty välineeksi nuorten ryhmissä käytävään keskusteluun ja tiedon kokoamiseen.

Lisätietoa nuorten kokemustiedon keräämisestä: http://nuortenkokemustieto.munstadi.fi 

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset