Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta

Tutkimuksessa on tarkasteltu helsinkiläisten 13–18-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten kokemuksia Suomeen muutosta, sukupolvisuhteista ja kotoutumisesta. Tutkimus osoittaa maahanmuuttajanuorten pitävän Suomeen muuttoa perheen kannalta pääosin myönteisenä asiana: vanhemmilla on vähemmän huolia ja enemmän aikaa perheelle. Myös nuorille itselleen on avautunut muuton myötä uusia mahdollisuuksia. Nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen enimmäkseen optimistisesti ja tukevat vanhempiensa kotoutumista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perheellä on merkittävä rooli nuoren hyvinvoinnin ja onnistuneen kotoutumisen kannalta. Nuorilla on useimmiten vanhempiensa vahva tuki, johon voi sisältyä kouluttautumiseen ja käyttäytymiseen liittyviä odotuksia. Hyvistä perhesuhteista huolimatta osa nuorista kaipaa lisää avointa keskustelua perheeseen. Käytännön apua nuorten ongelmiin haetaan koulusta ja sisaruksilta. Kavereiden ja vapaa-ajan rooli arjessa on tärkeä, mutta vanhempien näkemykset ja mielipiteet teini-ikäisten elämässä ratkaisevia.

Tutkimus perustuu helsinkiläisnuorten haastatteluihin, joiden avulla kuvataan sukupolvisuhteiden merkitystä kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Vaikka nuoruuteen ja perhe-elämään liittyy usein erimielisyyksiä taustasta riippumatta, tuovat muutto ja uusi toimintaympäristö sukupolvisuhteisiin maahanmuuttajaperheissä erityisiä haasteita. Tutkimuksessa on tuotu esille sukupolvisuhteiden roolia laajasti maahanmuuttajanuoren arjessa.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Muuttaneisuus Ulkomaalaistaustaiset 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
"Aivan kuin emme kuuluisi samaan maailmaan" 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset