Indikaattorit

Aktiivinen kansalaisuus

Nuorilla on moraalisia ja yhteiskunnallisia taitoja sekä kykyjä arjen tilannesidonnaiseen harkintaan ja hallintaan. Nuorilla on valmiuksia toimia luovasti ja tavoitteellisesti toisten hyväksi ja kokemus siitä, että tätä toimintaa tuetaan tarvittaessa. Heillä on kykyjä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Nuorilla on mahdollisuus kuulua itselleen merkityksellisiin ryhmiin, ja he kokevat toimintansa sekä itsensä arvokkaiksi.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Aktiivinen kansalaisuus