Indikaattorit

Elämä ja terveys

Nuorten kokema riittävä lepo

Kolmannes yläkoululaisista nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia. Vastaavasti lukiolaisista ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista vajaa puolet nukkuu vähemmän kuin kahdeksan tuntia arkisin. Riittävä ja hyvä unen laatu luo perustan nuorten kyvyille toimia arjessa. Unen tarve on yksilöllistä ja esimerkiksi fyysinen ja psyykkinen ponnistelu lisää unen tarvetta. Nuoruusiässä usein nukkumistottumukset muuttuvat ja unen kokonaismäärä saattaa vähentyä ja vuorokausirytmi saattaa siirtyä myöhemmäksi lapsuuteen verrattuna. Nuorten nukkumistottumuksiin ja uneen vaikuttavat biologisten tekijöiden lisäksi koulu, koti, kaveripiiri, harrastukset, internetin ja sosiaalisen median käyttö sekä muut ympäristöön liittyvät tekijät.

Vajaalla kolmanneksella yläkoululaista ja runsaalla kolmanneksella toisen asteen opiskelijoista on ollut vaikeuksia päästä uneen vähintään kerran viikossa. Myös vajaa puolet yläkoululaisista ja ammatillisen opiskelijoista sekä yli puolet lukiolaisista kokee väsymystä tai heikotusta vähintään kerran viikossa. Uneen pääsemisvaikeudet ja väsymyksen tunteet olivat yleisempiä tytöillä kuin pojilla sekä pääsääntöisesti hieman yleisempiä verrattuna vuoteen 2017, jolloin aihetta on kysytty edellisen kerran.  

 

Päivitetty 23.09.2019, tiedot pohjautuvat kouluterveyskyselyyn vuodelta 2019.

Aineistokuvaus: 

Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset.

Indikaattori perustuu kahteen kysymykseen: Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? - Arkisin (Noin 21 tai aikaisemmin, Noin 21.30, Noin 22, Noin 22.30, Noin 23, Noin 23.30, Noin 24, Noin 00.30, Noin 01, Noin 01.30 tai myöhemmin) Mihin aikaan tavallisesti heräät? - Arkisin (Noin 6 tai aikaisemmin, Noin 6.30, Noin 7, Noin 7.30, Noin 8, Noin 8.30, Noin 9, Noin 9.30, Noin 10, Noin 10.30 tai myöhemmin) Yöunen pituus on laskettu nukkumaanmeno- ja heräämisajasta. Mukana tarkastelussa ovat vastaajat, jotka nukkuivat arkisin vähemmän kuin 8 tuntia.

 

Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Riittävä lepo – nuoren nukkuminen 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset