Indikaattorit

Itsensä kehittäminen

Nuorilla on mahdollisuus kokeilla ja ilmaista itseään sekä tehdä itseään kiinnostavia asioita ja siten vahvistaa kykyjään ja taitojaan. Nuorten vuorovaikutustaitoja ja oppimiskykyä vahvistetaan koulutuksen keinoin. Nuorilla taitoineen on mahdollisuus tulla nähdyiksi yhteisössä. Nuoret kokevat, että heidän kykyihinsä ja taitoihinsa uskotaan ja että niiden käyttöä tuetaan. Nuoret ilmaisevat itseään, ja se näkyy kaupunkikuvassa, yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä eri toimintaympäristöissä.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Itsensä kehittäminen