Indikaattorit

Luonto ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen oppilaitokset

Kestävän kehityksen toimintaa kouluissa eteenpäin vievien Vihreän lipun ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia, joilla on riittävät tiedot, taidot ja asenteet rakentaa omalta osaltaan kestävää yhteiskuntaa. Ympäristömyönteiset toimintatavat on helppo omaksua nuorena ja ympäristöasioihin vaikuttamista voi opetella vähitellen, aloittaen omasta luokasta, laajentuen koko kouluun ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen toiminnan periaatteina on osallisuus, jossa nuoret toimivat itse aktiivisesti projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. Oppilaitosten ympäristökuormitusta pyritään vähentämään ja kestävän kehityksen kasvatus otetaan osaksi jokapäiväistä arkea. Huomiota kiinnitetään materiaalien, energian ja veden käyttöön sekä jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Ympäristönäkökulmien lisäksi toiminta koskettaa ajankohtaisia sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuutta, kiusaamista ja syrjäytymisen ehkäisyä tai kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta.

Kestävän kehityksen toiminta ei keskity ainoastaan tunneilla annettavaan opetukseen, vaan se ulottuu koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin, ja linkittyy myös koulun toimintaympäristöön ja sidosryhmiin. Tavoitteena on osallistaa kestävän kehityksen toimintaan opiskelijoiden ja opettajien lisäksi oppilaitoksen muu koulun henkilökunta, opiskelijoiden vanhemmat sekä yhteistyökumppanit.

Helsingin peruskouluissa ja toisella asteella 20 000 nuorta on mukana kestävän kehityksen toiminnassa joko Vihreän lipun tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin kautta. Määrä on noussut nopeasti viime vuosien aikana, sillä vuonna 2005 mukana oli vasta runsas 3 000 opiskelijaa. Lukiot ovat lähteneet laajasti mukaan toimintaan, jopa puolet niistä on saanut Vihreän lipun tai Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Vastaava osuus ammatillisista oppilaitoksista on vajaa kolmannes ja peruskouluista 13 prosenttia. Kestävän kehityksen toimintaan osallistuvien koulujen lukumäärissä Helsinki on muita kuntia edellä, mutta kaikkien osallistujien, etenkin päiväkotien osalta Helsinki jää jälkeen mm. Oulusta ja Espoosta. 

Päivitetty 1.2.2017

Aineistokuvaus: 

Sisältää Vihreän lipun ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin saaneissa oppilaitoksissa olevien opiskelijoiden määrän ja osuuden kaikkien oppilaitosten opiskelijoista.

Vihreä lippu on Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ylläpitämä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Tarkemmin: www.vihrealippu.fi.

OKKA-säätiön ylläpitämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Koulu tai oppilaitos voi hakea OKKA-säätiöltä sertifikaattia kestävän kehityksen kriteereihin pohjautuvan ulkoisen auditoinnin perusteella. Tarkemmin: www.koulujaymparisto.fi.

Lukiokoulutuksessa tarkastelussa on nuorten koulutus ja ammatillisesta koulutuksesta oppilaitosmuotoinen perustutkintokoulutus.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Kaupunkimatkojen kulkutavat 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
  • Tutkimuksessa selvitetään 11–19-vuotiaiden vapaa-aikaa ja harrastuksia sekä nuorten arkea kodin,