Indikaattorit

Tulevaisuuden hallinta

Nuoret tunnistavat mitä elämältään haluavat, ja heidän tulevaisuuden- kuvansa on myönteinen. Heillä on kykyjä tehdä valintoja ja hakea paikkaansa. Nuorilla on mahdollisuus joustavaan koulutus- ja työelämään integroitumiseen sekä sopivaan itsenäiseen asumiseen ja toimeentuloon. He saavat tarvittaessa tukea vaihtelevissa tilanteissa. Nuorilla on mahdollisuus itsenäistyä, ja asunnottomien nuorten tilanne kohentuu.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Tulevaisuuden hallinta