Indikaattorit

Tunteet ja vuorovaikutus

Nuorilla on kyky tuntea empatiaa, rakkautta, surua, kaipuuta, onnellisuutta, vihaa ja raivostumista. He osaavat ilmaista ja käsitellä tunteita sekä saavat tarvittaessa siihen tukea. Nuoret ymmärtävät tunteiden merkityksen sosiaalisessa kanssakäymisessä ja yhteiskunnassa. Nuorten sosiaalinen identiteetti ja minäkäsitys vahvistuvat, yksinäisyyden kokemukset vähenevät ja nuorten suhde vanhempiinsa on toimiva.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Tunteet ja vuorovaikutus