Indikaattorit

Turvallisuus

Nuorilla on kyky liittyä yhteisöihin ja mahdollisuus elää vapaasti ilman pelkoa joutua psyykkisen tai fyysisen kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi. Heillä on kykyjä kohdata pelkojaan ja edistää haastavien tilanteiden rakentavaa ratkaisua. Nuoret kokevat Helsingin turvalliseksi paikaksi elää sekä liikkua, ja heille tarjotaan riittävästi suojelua.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Turvallisuus