Indikaattorit

Yhdenvertaisuus

Nuoren itsemäärittelyä sekä jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tuetaan. Nuori kokee itsensä pystyväksi toimijaksi ja näkee muiden ainutkertaisuuden sekä ihmisarvon. Nuoret elävät ihmisarvoista elämää, jossa ei syrjitä iän, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Yhdenvertaisuus