Indikaattorit

Yhdenvertaisuus

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat nuorten kokemuksissa yleisiä arjen ilmiöitä ja yleisemmin tyttöjen kokemia kuin poikien. Noin kolmannes yläkoululaistytöistä, 40 prosenttia lukiolaistytöistä ja 45 prosenttia ammatillisen koulutuksen tytöistä on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua edeltävän vuoden aikana. Poikien osuudet ovat huomattavasti alhaisemmat; yläkoululaispojista noin kymmenen prosenttia ja toisen asteen opiskelijapojista kahdeksan prosenttia.

Internetin ja sosiaalisen median lisääntynyt käyttö ovat tuoneet uusia muotoja lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja sukupuoliseen häirintään. Vuorovaikutus netissä poikkeaa monilta osin reaalimaailmasta ja tutustuminen on helppoa. Noin neljännes yläkoululaistytöistä ja lukiolaistytöistä sekä vajaa kolmannes ammatillisen koulutuksen tytöistä on kokenut häirintää puhelimessa tai internetissä. Puolestaan viidennes yläkoululaisista ja noin kolmannes toisen asteen opiskelijatytöistä on kokenut häirintää julkisessa tilassa. Varsinkin julkisessa tilassa koettu häirintä on yleisempää Helsingissä kuin koko maassa. Häirinnän kokemus koulussa on vähäistä. Seksuaalisen häirinnän kokemukset puhelimessa tai internetissä, koulussa ja julkisessa tilassa ovat harvinaisempaa pojilla. Noin kolme prosenttia pojista on kokenut häirintää julkisissa tiloissa, ja runsas viisi prosenttia puhelimessa tai internetissä. Harvempi kertoo kokemastaan häirinnästään luotettavalle aikuiselle. Ne, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan, ovat kuitenkin saaneet tukea luotettavalta aikuiselta tilanteen käsittelyyn. Tukea ja apua on saatu vanhemmilta, kavereilta, tuttavilta ja koulusta.

Joka kymmenes yläkoululaistyttö, 13 prosenttia lukiolaistytöistä ja 17 prosenttia ammatillisen koulutuksen tytöistä on kokenut seksuaaliväkivaltaa edeltävän vuoden aikana. Poikien osuudet jäivät alhaisemmaksi kuin tyttöjen; noin neljä prosenttia pojista oli kokenut seksuaaliväkivaltaa edeltävän vuoden aikana.  Seksuaaliväkivalta tarkoittaa riisumiseen pakottamista, kehon intiimien alueiden koskettelua vasten tahtoa, yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista sekä rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä.

Päivitetty 08.10.2019

Aineistokuvaus: 

Tietosisältö
Sisältää peruskoulujen 8. ja 9.luokan sekä lukion ja ammatillisen 1. ja 2. vuoden kouluterveyskyselyyn vastanneiden oppilaiden tulokset.

Seksuaaliväkivalta-indikaattori perustuu kysymykseen "Oletko kokenut jotain seuraavista viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) pakottamista riisuuntumaan, 2) kehon intiimien alueiden koskettelua vasten tahtoasi, 3) yhdyntään tai muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista, 4) rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista sinulle vastineeksi seksistä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhteen kysymyksen osioon vaihtoehdon 1. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista.

Seksuaalihäirintä-indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osiot: 1) puhelimessa tai internetissä, 2) koulussa tai oppilaitoksessa, 3) työssäoppimisjaksolla (vain ammatillisissa oppilaitoksissa), 4) harrastuksissa, 5) kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisessa tilassa, 6) sinun tai jonkun toisen henkilön kotona tai muussa yksityisessä tilassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 vähintään yhteen kysymyksen osioon. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista.

Seksuaalinen häirintä koulussa perustuu kysymykseen: " Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 2) koulussa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1.

Seksuaalinen häirintä puhelimessa tai internetissä perustuu kysymykseen: " Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 1) puhelimessa tai internetissä. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1.

Seksuaalinen häirintä julkisilla paikoilla- Indikaattori perustuu kysymykseen: "Oletko kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?". Kysymyksen osio: 4) kadulla, kauppakeskuksessa tai muualla julkisesa tilassa. Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) en. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1.

Tietolähde
Kouluterveyskysely, THL

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset