Materiaalit

Linkkejä ja esitysmateriaalia

Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksista Helsingin osalta on luettavissa tarkemmin tästä

Vuonna 2015 pidettiin useita esittelytilaisuuksia hyvinvointikertomuksen tietosisällöstä ja käytöstä. Tiivistetty esitys löytyy tästä

Hyvinvoinnin palveluopas sisältää tietoa Helsingin lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Ruuti on helsinkiläisten nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä. Tuoretta tietoa ruutitoiminnan arvioinnista vuonna 2016 löytyy tästä.  Arvioinnin tulokset pdf:nä.