Mistä on kyse?

Helsingissä asui vuoden 2019 lopussa alussa 133 777 iältään 15–29-vuotiasta nuorta, eli noin joka viides Helsinkiläinen kuuluu tähän ikäryhmään. Helsinkiin muuttaa vuosittain yli 9 000 20–24-vuotiasta muualta Suomesta ja noin tuhat ulkomailta opiskelemaan, työn perässä tai muista syistä.

Helsingissä on lukuisia palveluja kaupungin itse tai järjestöjen ym. tuottamina tälle ikäryhmälle. Esim. Nuorisoasiainkeskuksen nuorisotilojen ja toimintojen käyntikertoja kirjattiin vuonna 2012 runsaat 1,3 miljoonaa. Nuorten koulutuksesta, työmarkkinatilanteesta, sosiaalipalvelujen käytöstä on saatavilla erilaista rekisteri- ja tilastotietoa, joka kertoo nuorten tilanteesta yleisesti. Lisäksi erilaiset tutkimukset (esim. kouluterveyskysely) tuottavat arvokasta nuorten kokemustietoa omasta hyvinvoinnista ja arjen kokemuksista. Helsinki on vuosien varrella tuottanut erilaisia tilastoselvityksiä (esim. Nuoret alueittain) ja tutkimuksia (esim. Nuoret Helsingissä 2012) kuvaamaan nuorten hyvinvointia ja elinoloja.

Tilastot, tutkimukset ja raportit ilmestyvät eri aikoihin ja saattaa olla hankalaa muodostaa kokonaiskäsitystä nuorten hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä. Nuorisolakiin on kirjattu kunnille velvoite tuottaa nuorten hyvinvointia koskevaa tietoa päätöksenteon tueksi. Näistä syistä Helsingissä käynnistettiin keväällä 2013 poikkihallinnollinen kehittämistyö nuoria koskevan tiedon kokoamiselle ja tiedon paremmalle hyödyntämiselle.  Tavoitteena oli luoda  nuorten hyvinvointikertomus, joka sisältää tilasto- ja tutkimustietoa nuorista sekä toimii osittain tietoperustana nuorten palvelujen kehittämiselle Helsingissä.