Mistä on kyse?

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta ja 
3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 

Verkosto tekee tarvirraessa esityksiä verkoston tehtävä piiriin kuuluvissa asioissa, suunnittelee ja kehittää monialaista yhteistyötä Helsingissä ja toimii vuorovaikutksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 

Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Helsingissä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston muodostavat kansliapäällikön nimeämien virastojen edustajien lisäksi asiantuntijaedustajat Helsingin kaupungin seurakuntayhtymästä, Kaartin Jääkärirykmentistä, TE-toimistosta Helsingin Poliisista sekä  helsinkiläisten nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestö Helsinki-Team ry:stä, Stao ry:stä, World Student Capital-verkostosta, nuorisoneuvostosta ja Nuorisotutkimusseurasta sekä ME-säätiöstä sr. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa sekä järjestää eri teemoista tilaisuuksia.

Verkoston puheenjohtajana toimii apulaispormestari Nasima Razmyar ja varapuheenjohtajana nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ohjaa hyvinvointikertomuksen työprosessia.

Ruutinuorten ajatuksia verkostokokouksesta