Tutkimus

Muita tutkimuksia Helsingin nuorista

Helsinkiläisten nuorten elinoloja, hyvinvointia, asenteita ja vaikuttamismahdollisuuksia tutkitaan eri tahojen toimesta vuosittain. Laajin helsinkiläisnuoria koskeva kyselytutkimus on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemä kouluterveyskysely, jota toteutetaan joka toinen vuosi.

Nuorista Suomessa -julkaisuun on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi  koonnut tilastotietoa  nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä Suomessa.  Kooste on tehty syyskuussa 2016.

Denna studie förverkligades genom ett tvåårigt forskningsprojekt berörande temat ungdomar och psykisk ohälsa. Ifrågavarande forskning har grundat sig på ett samarbete mellan forskarsocialarbetare, praktiker, servicebrukare och beslutsfattare.

Nuorisobarometri 2014 pureutuu yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen paljastuu niin yleiseksi, että sitä voi pitää jopa nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on julkaissut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita selvittävää Nuorisobarometria vuodesta 1994 lähtien.

Amisbarometri on Suomen laajin amiskysely, joka keräsi tietoa ammattiin opiskelevien koulutuksesta ja hyvinvoinnista.

Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkosto julkisti 3.12.2015 Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen, josta selviää, millaisen kaupunkiympäristön nykyopiskelijat haluaisivat. Helsingin kaupunki on ollut hankkeessa mukana tietokeskuksen kautta.

Opiskelijabarometrin tuottaa monipuolista tietoa korkeakouluopiskelijoiden opiskelusta ja elämästä. Opiskelijabarometrikysely tehdään joka toinen vuosi, ja seuraava Opiskelijabarometri-julkaisu ilmestyy vuonna 2016.

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulokset Helsingissä osoittavat, että koulujen työilmapiiri on parantunut ja oppilaat kokevat tulevansa paremmin kuulluiksi kouluissa. Koulukiusaaminen ja yksinäisyys ovat vähentyneet ja osallisuuden kokemukset lisääntymässä.

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL), Itä-Suomen yliopiston sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa selvitettiin Vamos-palveluissa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten subjektiivista hyvinvointia, siinä tapahtuneita muutoksia, mielipiteitä ja tulevaisuuden odotuksia.

HUSin Hyvinvointifaktoja uusmaalaisista nuorista -julkaisu kokoaa yhteen tilasto- ja tutkimustietoa Uudellamaalla asuvien nuorten hyvinvoinnista. Kooste tarjoaa vertailutietoa siitä, miten helsinkiläisnuoret voivat suhteessa muiden Uudenmaan kuntien nuoriin. Kooste on julkaistu vuonna 2019.